მარკები

2006
ID: # 0248
„ევროპა“ მარკების გამოცემის 50-ე წელი. ევროპა - 1956-2006
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.10 ლარი