მარკები

2005
ID: # 0229
საქართველოს თეატრები. თბილისი-ქართული აკადემიური თეატრი
დიზაინერი: ბ.გაგნიძე
მარკის ნომინალი 0.30 ლარი