საკურიერო მომსახურება

საქართველოს ფოსტა გთავაზობთ კორპორატიულ საკურიერო მომსახურებასრომელიც საშუალებას მოგცემთ ერთ ადმინისტრაციულ ერთეულში გზავნილის გაგზავნა და ადრესატისთვის ჩაბარება განახორციელოთ იმავე ან მომდევნო სამუშაო დღეს.

თქვენ საშუალება გაქვთ ისარგებლოთ როგორც სტანდარტულიასევე ექსპრეს შეთავაზებით.

გზავნილის მაქსიმალური წონა - 10 კგ.

 

სამუშაო საათები

·         ორშაბათი - პარასკევი - 09:30 სთ. - 20:00 სთ.;  

·         შაბათი - 12:00 სთ. -16:00 სთ.

 

გზავნილების ჩაბარების პირობები

 

·         09:30 - 15:00-სთ-მდე გამოტანილი გზავნილის ჩაბარება იმავე დღეს

·         15:00 -სთ-დან სამუშაო დღის ბოლომდე გამოტანილი გზავნილების ჩაბარება მომდევნო სამუშაო დღეს

·         ზარის განხორციელება ადრესატთან ვიზიტისას - მისამართის დაზუსტების და/ან ადრესატის ინფორმირება მიზნით

·         უკუგზავნილი ან დაბრუნებული გზავნილის გამომგზავნთან დაბრუნება იმავე ან მეორე სამუშაო დღეს

 

ექსპრეს მომსახურება 

 

  • ორშაბათი - პარასკევი - 15:00 სთ-დან - 19:00 სთ-მდე გამოტანილი გზავნილის ჩაბარება იმავე დღესხოლო 19:00 სთ-დან 20:00 სთ-მდე გამოტანილი გზავნილის ჩაბარება მომდევნო დღის 12:00 სთ-მდე.
  •  შაბათი - 12:00 სთ-დან 15:00 სთ-მდე გამოტანილი გზავნილის ჩაბარება იმავე ან მომდევნო სამუშაო დღის 12:00 სთ-მდეგამგზავნის სურვილის მიხედვით.

 

 

დამატებითი სერვისები:

 

  • ორვიზიტიანი მომსახურება - კურიერის მიერ ადრესატის მისამართზე პირველი ვიზიტი განხორციელდება გზავნილის გაგზავნის დღესვე,

         ხოლო მეორე ვიზიტი მომდევნო სამუშაო დღეს.

  • ჩაუბარებელი გზავნილის სერვის ცენტრში გადამისამართება  - თუ გზავნილის ადრესატის მისამართზე ჩაბარება ვერ მოხერხდა

          გზავნილი გამგზავნისთვის სასურველი (5 - 15 დღევადით განთავსდება მოთხოვნილ სერვის ცენტრში.

  • უკუგზავნილი კონვერტით - უკუგზავნილი კონვერტით გულისხმობს გზავნილსრომელიც იგზავნება ადრესატთან გამგზავნისთვის შიგთავსის სრულად ან ნაწილობრივ უკან დაბრუნების პირობით.
  • პირადად ადრესატზე ჩაბარება - მოცემული პირობით გაგზავნილი გზავნილის ჩაბარებააუცილებლად უნდა მოხდეს უშუალოდ იმ პირისთვის,

         ვისზეც არის გზავნილი დამისამართებული.