საკურიერო მომსახურება

საქართველოს ფოსტა გთავაზობთ კორპორატიულ საკურიერო მომსახურებასრომელიც საშუალებას მოგცემთ გზავნილის გაგზავნა და ადრესატისთვის

 ჩაბარება განახორციელოთ იმავე ან მომდევნო სამუშაო დღეს.

თქვენ საშუალება გაქვთ ისარგებლოთ როგორც სტანდარტულიასევე ექსპრეს შეთავაზებით.

გზავნილის მაქსიმალური წონა - 10 კგ.

 

სამუშაო საათები

თბილისი:

· ორშაბათი - პარასკევი - 09:30 სთ. - 20:00 სთ.;  

· შაბათი - 12:00 სთ. - 16:00 სთ.

 

რეგიონი:  (მხოლოდ ჩაბარება. გარდა სპეციაულური ადმინისტრაციული ერთეულისა*)

 

 ორშაბათი - პარასკევი - 09:00 სთ. - 17:00 სთ.;  

· შაბათი - 10:00 სთ. -14:00 სთ.

 

გზავნილების ჩაბარების პირობები

 

თბილისი:

 

·         09:30 - 15:00-სთ-მდე გამოტანილი გზავნილის ჩაბარება იმავე დღეს

·         15:00სთ-დან სამუშაო დღის ბოლომდე გამოტანილი გზავნილების ჩაბარება მომდევნო სამუშო დღეს

 

რეგიონი:  (მხოლოდ ჩაბარება. გარდა სპეციაულური ადმინისტრაციული ერთეულისა*)

 

·         09:30-დან  19:30-მდე გამოტანილი გზავნილის ჩაბარება მომდევნო სამუშაო დღეს 

* სპეციაულური ადმინისტრაციული ერთეულები:

ცაგერი, ლენტეხი, დუშეთი, თიანეთი, ყაზბეგი, მესტია

 

·         ზარის განხორციელება ადრესატთან ვიზიტისას მისამართის დაზუსტების და/ან ადრესატის ინფორმირების მიზნით

·         უკუგზავნილი ან დაბრუნებული გზავნილის გამომგზავნთან დაბრუნება იმავე ან მეორე სამუშაო დღეს

 

ექსპრეს მომსახურება  (მხოლოდ თბილისის მაშტაბით)

 

ორშაბათი-პარასკევი 15:00 სთ-დან 19:00 სთ-მდე გამოტანილი გზავნილის ჩაბარება იმავე დღესხოლო 19:00 

სთ-დან 20:00 სთ-მდე გამოტანილი გზავნილის ჩაბარება მომდევნო დღის 12:00 სთ-მდე.

შაბათი - 12:00 სთ-დან 15:00 სთ-მდე გამოტანილი გზავნილის ჩაბარება იმავე ან მომდევნო სამუშაო დღის 12:00 სთ-მდეგამგზავნის სურვილის მიხედვით.

 

 

დამატებითი სერვისები:

 · ორვიზიტიანი მომსახურება კურიერის მიერ ადრესატის მისამართზე პირველი ვიზიტი განხორციელდება გზავნილის გაგზავნის დღესვე

ხოლო მეორე ვიზიტი მომდევნო სამუშაო დღეს.

·  ჩაუბარებელი გზავნილის სერვის ცენტრში გადამისამართება თუ გზავნილის ადრესატის მისამართზ ჩაბარება ვერ მოხერხდაგზავნილი გამგზავნისთვის სასურველი (5/15 დღევადით განთავსდება მოთხოვნილ სერვის ცენტრში.

· უკუგზავნილი კონვერტით უკუგზავნილი კონვერტით გულისხმობს გზავნილსრომელიც იგზავნება ადრესატთან გამგზავნისთვის 

შიგთავსის სრულად ან ნაწილობრივ უკან დაბრუნების პირობით.

·  პირადად ადრესატზე ჩაბარება  მოცემული პირობით გაგზავნილი გზავნილის ჩაბარებააუცილებლად უნდა მოხდეს უშუალოდ იმ პირისთვის, ვისზეც არის გზავნილი დამისამართებული. 

· Cash on Delivery (შიგთავსის ღირებულების გადახდ) - სერვისი გულისხმობს გზავნილს, რომელიც იგზავნება ადრესატთან, შიგთავსის ღირებულების ადგილზე, კურიერთან გადახდის პირობით ჩაბარებას.