სიახლეები

ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაგზავნილი გზავნილების ჩაბარება

30 ნოემბერი 2021

ამერიკის შეერთებული შტატების საფოსტო ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის საფუძველზე, საქართველოს ფოსტა აცნობებს მომხმარებელს, რომ აშშ-ში გაგზავნილი გზავნილების ჩაბარება ვერ განხორციელდება ახალ წლამდე, თუ ისინი გაგზავნილია:

 

-          წერილობითი კორესპონდენცია და/ან ამანათი 30 ნოემბრის შემდეგ;

 

-          EMS - 6 დეკემბრის შემდეგ;