სიახლეები

საქართველოს ფოსტის განცხადება

6 მაისი 2020

 

გაცნობებთ, რომ 6 მაისიდან, საბერძნეთის და იტალიის მიმართულებით შესაძლებელია მედიკამენტების გაგზავნა.
 
გაითვალისწინეთ, რომ ძალაში რჩება საქართველოს მთავრობის განკარგულება №164-ით განსაზღვრული აკრძალვა სამედიცინო დანიშნულების საგნების გაგზავნაზე (ბახილები, ფარები, პირბადეები, ხელთათმანები, სასუნთქი აპარატი, სადეზინფექციო ხსნარი, სამედიცინო სათვალე, COVID-19 ტესტები, კომბინიზონები საიზოლაციო, სამედიცინო ხალათები, ქუდები და თერმომეტრები უკონტაქტო).