სიახლეები

საბერძნეთსა და იტალიაში საფოსტო-საკურიერო ბიზნესებთან თანამშრომლობის თაობაზე გამოცხადებული ინტერესთა გამოხატვის შედეგები

3 აგვისტო
შპს საქართველოს ფოსტის მიერ 2019 წლის 16 ივლისს გამოქვეყნებული “მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე შპს „საქართველოს ფოსტა“-სა და იტალიაში საფოსტო-საკურიერო ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის შესახებ” შედეგად მიღებული განაცხადებიდან, შეთავაზებული პირობები დააკმაყოფილა იტალიაში რეგისტრირებულმა კომპანიამ - “Babi” SRL.
 
 
შპს საქართველოს ფოსტის მიერ 2019 წლის 16 ივლისს გამოქვეყნებული “მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე შპს „საქართველოს ფოსტა“-სა და საბერძნეთში საფოსტო-საკურიერო ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის შესახებ” შედეგად მიღებული განაცხადებიდან, შეთავაზებული პირობები დაკმაყოფილებული იქნა საბერძნეთში რეგისტრირებული შემდეგი საფირმო დასახელების მქონე სუბიექტების მიერ:
 
  • GEOART NET
  • SHAVLEGO
  • LASHA KINTSHURASHVILI
  • MY PHONE
  • DKL GREECE EXPRESS 
  • DIN TRAVEL
  • GP EXPRESS
  • AMBELOKIPI