სიახლეები

მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე შპს „საქართველოს ფოსტა“-სა და ფინანსურ ინსტიტუტს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ

3 ივლისი 2019

მ ო წ ვ ე ვ ა

 

ინტერესთა გამოხატვაზე

 

შპს „საქართველოს ფოსტა“-სა  და ფინანსურ ინსტიტუტს შორის

სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ

 

 

საქართველოს ფოსტა აცხადებს მოწვევას ინტერესთა გამოხატვაზე, საქართველოს ფოსტასა და ფინანსურ ინსტიტუტს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ, თანდართული ინტერესთა გამოხატვის დოკუმენტის პირობების შესაბამისად.

 

თანდართული დოკუმენტები:

 

1.     მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე

2.     დაინტერესებული ფინანსური ინსტიტუტის ფინანსური შეთავაზების ფორმა (დანართი #2)