საფოსტო ინდექსის მოძებნა

0132-ძეგამის ქ; შეს; ჩიხი
0144-ძევერის ქ.
0108-ძმები ზუბალაშვილების ქ; ჩიხები
0108-ძმები კაკაბაძეების ქ; შესახვევები
0190-ძმები ორბელების ქ.
0103-ძმები ხერხეულიძეების ქ.
0101-ძმობის II ქ; ჩიხები
0183-ძოწენიძის ქ.