საფოსტო ინდექსის მოძებნა

0144-უბილავას ქ.
0102-უზნაძე დ. ქ.
0190-უზნაძის ქ.
0101-უიარაღოს ქ; გასასვლელები, შესახვევები
0108-უკლებას ქ.
0179-უმიკაშვილის ქ.
0177-უნივერსიტეტის ქ. #2,3,6
0186-უნივერსიტეტის ქ. #5,7,9
0103-ურბნისის ქ.
0178-ურეკის ქ; ჩიხი
0101-ურიდიას ქ; ჩიხი
0103-ურიცკის ქ; შესახვევები
0132-უფლისციხის ქ.
0148-უშაკოვის ქ.
0162-უჩანეიშვილის ქ; შესახვევები, ჩიხები
0117-უწერის ქ; შესახვევები, ჩიხი
0144-უჯარმის ქ; შეს.